Underveisevaluering av Fjell 2020

Underveisevaluering av Fjell 2020
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Regional utvikling
Årstall
  • 2017
Nummer
2
Forfattere
Inger C. Nordhagen
Linn Synnøve Skutlaberg
Pelle Engesæter

Elisabeth Flønes Aspø

Last ned

Denne rapporten presenterer en underveisevaluering av områdesatsingen Fjell 2020 som ideas2evidence har gjennomført i samarbeid med Vista Analyse og Norconsult, på oppdrag for Drammen kommune.