For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond

For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Filmsektoren
Kulturpolitiske virkemidler
Årstall
  • 2011
Nummer
9
Forfattere
Jostein Ryssevik
Turid Vaage
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av ordningen med statlig støtte til regionale filmfond.

Evalueringen har kartlagt ulike sider ved de regionale filmfondenens organisering og investeringsvirksomhet. I tillegg har den gitt en grundig vurdering av i hvor stor grad de regionale filmfondene bidrar til å oppfylle hovedmålene for arbeidet. I rapporten konkluderes det blant annet med at fondene har bidratt til å øke kapitaltilgangen til norsk filmproduksjon og til å styrke de regionale filmmiljøene. Evalueringen har også vist at de regionale filmfondene har bidratt til å skape større mangfold i norsk filmproduksjon, først og fremst ved å skape forutsetninger for filmutvikling og filmproduksjon i ulike deler av landet.