Kandidatundersøkelsen 2021 for UiT Norges arktiske universitet

Kandidatundersøkelsen 2021 for UiT Norges arktiske universitet
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Årstall
  • 2021
Nummer
07
Last ned

Rapporten presenterer resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2021 som ideas2evidence har gjennomført for UiT Norges arktiske universitet.

Undersøkelsen har blitt gjennomført som en elektronisk spørreundersøkelse, og retter seg mot kandidater som avsluttet sin utdanning i 2018-19. Formålet med kandidatundersøkelsen er å kartlegge kandidatenes arbeidssituasjon, overgang fra studie til arbeidsliv samt hvordan de vurderer egen utdanning med hensyn til arbeidslivsrelevans. Undersøkelsen gir også tilbakemelding til UiT om hvordan utdanningstilbudet matcher arbeidslivets behov, og hvordan læringsutbyttet fra studiene oppleves for nyutdannede kandidater i arbeidslivet.

Rapporten viser at den klare majoriteten av UiTs kandidater er veltilpassede på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er lav, og majoriteten av de spurte opplever at de har relevant jobb. Dette til tross for at datainnsamlingen skjedde midt under koronapandemien. De fleste er også fornøyd med utdannelsen de har tatt ved UiT. Flertallet av kandidatene forblir i Nord-Norge etter avsluttet utdanning, men det er spesielt tromsøområdet som opplever tilvekst av høyt utdannede kandidater, når man sammenligner bosted før og etter utdanningen ved UiT.