Nye nettsider

[25.10.2010] ideas2evidence lanserer nye nettsider.

ideas2evidence vokser og utvider virksomheten. Dette har krevd nye nettsider som bedre reflekter hvem vi er og hva vi kan tilby. De nye sidene vil gi oss muligheter til å presentere et mer presist og oppdatert bilde av virksomheten. Blant annet vil alle prosjektene som vi gjennomfører (eller har gjennomført tidligere) beskrives og alle våre offentlige publikasjoner vil bli lagt ut for nedlasting. De nye nettsidene lanseres først på norsk, men vil om kort tid også foreligge på engelsk. Sidene er implementert i publiseringssystemet Drupal av selskapet Ajjaykummar fra India.