Kompetanse 2020: Universitetsutdanningens synlighet og relevans og samfunnets behov

Kompetanse 2020: Universitetsutdanningens synlighet og relevans og samfunnets behov
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2011
Nummer
4
Forfattere
Last ned

Rapporten bygger på en studie gjennomført på oppdrag fra Universitetet i Bergen i perioden august 2010 – februar 2011.

Studien kartlegger samfunnets fremtidige utdannings- og kompetansebehov og UiB-utdanningenes relevans og synlighet i arbeidsmarkedet. Rapporten bygger på et bredt empirisk materiale. I tillegg til egne surveydata blant bedrifter og UiB-ansatte, er det benyttet data fra Karrieresenterets og NIFUs kandidatundersøkelser samt offentlig statistikk. Det er også gjennomført kvalitative intervju både med relevante arbeidsgivere innen offentlig og privat sektor og med uteksaminerte kandidater fra UiB.