Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland

Ringvirkningsstudie av kunst- og kultursektoren i Hordaland
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Ringvirkningsanalyser
Årstall
  • 2013
Nummer
3
Last ned

ideas2evidence har gjennomført en ringvirkningsanalyse av hele kunst- og kultursektoren i Hordaland. Analysene tar utgangspunkt både i sektorens direkte økonomiske omfang i form av sysselsetting og verdiskaping og i sektorens indirekte betydning for andre virksomheter og næringer, f.eks. gjennom publikums kjøp av varer og tjenester i forbindelse med kulturarrangement. Studien omfatter både egeninnsamlede data i form av spørreundersøkelser blant publikum på ulike kulturarrangement og kunst- og kulturvirksomhetene i fylket, og eksisterende registerdata bl.a. fra Brønnøysundregisteret.

Oppdragsgiver er Kultur Vest, Bergen Næringsråd, Business Region Bergen og Bergen Reiselivslag.