Kandidatundersøkelsen 2022 lansert

Publisert: 06.02.2023

Kandidatundersøkelsen 2022 ble lansert mandag 30. januar 2023. Olav Bjørnebekk og Asle Høgestøl fra ideas2evidence var til stede på campus i Kristiansand og Grimstad og presenterte resultatene for fakultetene og ledelsen, og for allmennheten.

Spørreundersøkelsen undersøker tidligere studenters situasjon på arbeidsmarkedet, og spør blant annet om tilfredshet med utdanningen og opplevd relevans i nåværende jobb. Årets undersøkelse hadde et spesielt fokus på geografisk mobilitet og kompetansetilførsel til regionen, samt kompetansepåfyll og livslang læring.

Undersøkelsen har også blitt omtalt i media:

Khrono: Universitetet bidrar til befolkningsvekst i Agder 

NRK: Flere UiA-studenter blir værende 

Hovedrapporten kan leses her. En kortere oppsummeringsrapport har også blitt publisert.

Et opptak av hovedpresentasjonen er tilgjengelig her.