Rammer for kvalitet - Undersøkelse om rammebetingelser for kvalitet i forskning ved UiB

Rammer for kvalitet - Undersøkelse om rammebetingelser for kvalitet i forskning ved UiB
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Årstall
  • 2021
Last ned

Ideas2evidence har kartlagt forholdene for å drive god forskning ved UiB. Kartleggingen utgjør et empirisk kunnskapsgrunnlag for UiB FRAM, et utviklingsprosjekt der UiB skal vurdere rammebetingelser som fremmer forskningskvalitet i hele universitets bredde og i tråd med universitetets ambisjoner, verdier og samfunnsrolle. Rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen, og er basert på vurderinger innhentet fra vitenskapelig ansatte og instituttledere ved UiB gjennom en bredt anlagt spørreundersøkelse samt dybdeintervju.